Print
Full screen
Share

Nga thông báo tin xấu về khí đốt với châu Âu Khí đốt cung ứng qua đường ống Nord Stream 1 sẽ bị giảm lưu lượng còn 20% kể từ ngày 27.7 tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho biết. https://t.co/gJdmY9c5Ti

Quynh Anh Jenny đã xuất bản bài viết mới tại blog Lô đề Online Vip với nội dung dưới đây:

Diễm My Candy đã chia sẻ bài viết mới với nội dung dưới đây:

https://platform.twitter.com/widgets.js

Bài viết được xuất bản July 26, 2022 at 10:38AM
Xem bài viết đầy đủ nội dung tại đây: LodeonlineVip on Tumblr.
@Content credit: Lô đề Online Vip TwitterBài viết này được đăng tải lại trên Quynh Anh Blog Trello.
Đừng quên xem nội dung đầy đủ của bài viết tại đây: Nga thông báo tin xấu về khí đốt với châu Âu Khí đốt cung ứng qua đường ống Nord Stream 1 sẽ bị giảm lưu lượng còn 20% kể từ ngày 27.7, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho biết. https://t.co/gJdmY9c5Ti
Want to create own pages and collaborate?
Start your free account today:
By clicking “Sign up”, you agree to our Terms and Conditions