Sign up to Print
Share
My Notes
noteProfil zaufanyProfil zaufany jest to darmowy sposób identyfikacji elektronicznej osób fizycznych. Dzięki potwierdzeniu tożsamości użytkowni...Komisja Nadzoru FinansowegoKomisja Nadzoru Finansowego to instytucja państwowa zajmująca się nadzorem nad instytucjami finansowymi z sektora bankowego, ...noteNajtańszy kredyt hipotecznyBardzo ważne jest aby znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny ponieważ nawet niewielka różnica w oprocentowaniu powoduje wzrost l...Kredyt dla obcokrajowcaKredyt dla obcokrajowca jest oferowany przez coraz większą liczbę banków. Jeszcze kilka lat temu banki oferowały kredyty tylk...Upadłość konsumencka 2021Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, w wyniku którego umorzona zostaje część lub całość długów osoby zadłużonej, któr...Fundusze poręczeń kredytowychFundusze poręczeń kredytowych pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskać dostęp do zewnętrznego finansowania. Brak ka...Co to jest misselling?Misseling to sprzedaż usług finansowych, które nie są właściwe dla nabywcy. Misselling wiąże się z wprowadzeniem w błąd konsu...notePracownicze Plany KapitałowePracownicze Plany Kapitałowe to najnowszy element III filaru systemu emerytalnego. Pracowniczy Plan Kapitałowy różni się znac...noteCo to jest IKZE?IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to jeden z elementów III filaru systemu emerytalnego. IKZE jest dod...noteCo to jest IKE?IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne to dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę, stanowiąca jeden z elementów III filar...Czyszczenie BIKCzyszczenie BIK to usługa, która jest często oferowana przez różne firmy i reklamowana w różnych miejscach w sieci. Popularno...Kredyt kupieckiKredyt kupiecki jest udzielany przed dostawcę towarów lub usług i ma formę odroczonej płatności. Odbiorca najpierw otrzymuje ...Kredyt lombardowyKredyt lombardowy to jeden z kredytów oferowanych przez banki komercyjne, jak również kredyt oferowany bankom komercyjnym prz...Kredyt studenckiKredyt studencki jest to preferencyjny kredyt gotówkowy przeznaczony dla studentów i doktorantów. Kredyt studencki został wpr...Kim jest żyrant?Żyrant czyli poręczyciel lub gwarant to osoba, która zobowiązuje się do spłaty kredytu lub pożyczki zaciągniętej przez inną o...noteWakacje kredytoweWakacje kredytowe to porozumienie między bankiem a kredytobiorcą, dzięki któremu może on przestać spłacać raty kredytu przez ...noteCo to jest gwarancja bankowa?Gwarancja bankowa jest to zobowiązanie banku do zapłaty firmie kwoty, na którą wystawiona jest gwarancja bankowa, w przypadku...Hipoteka i odwrócona hipotekaHipoteka jest uregulowanym prawnie zabezpieczeniem wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia ros...