Skip to Content
Skip to Content

Sadece işletmenize özel bir KM Portalı oluşturmak için kişiselleştirilmiş ipuçları alın

Bir demo oturumu planlayalım
Bilgi Bankası

Bilgi Yönetimi Portalları için Uygulama Kılavuzunuz


Etkili bilgi yönetimi gerçek anlamda günümüz iş dünyasının en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Gelip giden çalışanlar, analiz edilmesi gereken birçok bilgi ve anında cevap bekleyen müşteriler – işte bu noktada sahip olduğunuz bilgiyi düzenleyebilmek ve bu düzeni sürdürebilmek kesinlikle iyi yönde işlerin ilerleyişini değiştiriyor. Bilgi yönetimi inovasyonu artıran, ekipleri bir araya getiren ve yeni gelen çalışanların hızla uyum sağlamasına yardımcı olan sihirli bir büyü gibidir. Dolayısıyla, ekibinizi ya da işletmenizi muntazam bir şekilde idare etmek istiyorsanız, bilgi yönetimi bunu başarmanın anahtarıdır.

Her profesyonel iş birliğinde, bi̇lgi̇ paylaşimi ön plana çikmali. Dahası, şu anki doymuş pazarda başarılı olmak için çok önemli bir unsur haline geldi. Peki bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Etkili bir bilgi yönetimi sistemine sahip olmak başarının anahtarıdır. Bu makalede, bilgi yönetimi portalının özüne iniyor, türlerini inceliyor ve şirketlerin bunu benimseyerek elde edebileceği bariz faydalarına bakıyoruz. Ayrıca etkili bir bilgi yönetimi portalı oluşturmanın önemli adımlarını da anlatacağız. Bu bilgi paylaşımı macerasına atılırken kemerlerinizi bağlayın!

Bilgi Yönetimi Portalı Nedir?

Bilgi yönetimi portalının (KM portalı olarak da bilinir) ne olduğuna ışık tutarak başlayalım. Bir şirketteki tüm önemli bilgilerin depolandığı gizli bir alan gibidir. Bunu, bir işletmeyi döndüren tüm bilgiler ve içgörüler için tek bir durak noktası olarak düşünün. Ekip üyeleri burada fikirlerini paylaşabilir, kolaylıkla iş birliği yapabilir ve ihtiyaç duyduklarında çalışan verileri, işyeri politikaları ve dahili belgeler gibi önemli bilgilere erişebilirler.

Dokümanlardan, nasıl yapılır kılavuzlarından en iyi uygulamalara ve alınan derslere kadar her şey bu muhteşem sanal ortamda düzenli bir şekilde organize edilebilir. Dolayısıyla, şirketinizin beyin gücünü artırmak ve işletmenizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, bilgi yönetimi portalına sahip olarak bunu gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

What Is a Knowledge Management Portal. Image powered by Nimbus Platform

Özetle, bilgi yönetimi portalı şirket bilgilerinin, değerli içeriklerin, içgörülerin ve uzman görüşlerinin depolandığı, organize edildiği ve paylaşıldığı merkezi bir dijital platformdur. Ekip üyelerinin kritik kurumsal bilgiye erişmeleri, etkili bir şekilde ortaklaşa çalışmaları ve inovasyonu teşvik etmeleri için bir merkez görevi görür.

Bunun da ötesinde, KM portalları veya bunun alt kolları (örneğin bilgi tabanı) müşterilere, ortaklara ve dış paydaşlara açılarak sorunların daha kolay çözülmesini, bilgi paylaşımını ve iş birliğini kolaylaştırabilir.

Etkili Bir KM Portalının Temel Bileşenleri

Bilgi tabanı. KM portalları bazen bilgi tab anı yazılımı olarak da adlandırılır, çünkü bu özellik işlevselliklerinin önemli bir temel taşını oluşturur. Sağlam bir KM portalı, hem çalışanlara hizmet vermek için dahili bir bilgi tabanı hem de müşterilerin, ortakların ve destek ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için harici bir bilgi tabanı oluşturma yeteneklerine sahip olmalıdır.

Dinamik arama yetenekleri. Etkili bir KMP, hem çalışanlar hem de müşteriler için ilgili bilgileri aramak için harcanan zamanı azaltmak için mükemmel bir arama motoru sağlar.

İşbirliği araçları. Temel teknoloji yığınına ek olarak, kapsamlı bir bilgi yönetimi portalı diğer iş birliği araçlarını da içererek şirketin iş akışı içinde birden fazla araca duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Mobil cihazlardan erişilebilirlik. İyi bir bilgi yönetimi platformunun portal sayfalarına mobil cihazlardan kolayca erişilebilir, böylece kullanıcıların hareket halindeyken dahi önemli bilgilere erişebilmeleri sağlar.

Bilgi Yönetimi Portalı Türleri

Bilgi yönetimi portallarının, her biri bir kuruluş içindeki belirli ihtiyaçları ve gereksinimleri karşılamak için tasarlanmış farklı türleri vardır. İşte bazı yaygın bilgi yönetimi portalları türleri:

 1. Belge Yönetimi Portalları belgeleri, dosyaları ve diğer dijital içerikleri düzenlemeye, yönetmeye ve paylaşmaya odaklanır. Şirket çalışanlarının ve müşterilerin önemli kaynaklara erişmesini, dosyaları paylaşmasını ve etkili bir şekilde iş birliği yapmasını kolaylaştırır.
Document Management Portals. Image powered by Nimbus Platform
 1. İşbirliği ve İletişim Portalları, kuruluş içinde ekip çalışmasını ve iletişimi teşvik etmeye odaklanır. Çalışanlara tartışma forumları, sohbet platformları ve proje yönetimi özellikleri gibi araçlar sağlayarak ekip üyeleri arasındaki iş birliğini geliştirir.
 2. Öğrenme ve Eğitim Portalları temel olarak eğitim materyalleri, çevrimiçi kurslar ve diğer eğitim kaynaklarından oluşur. Amaçları, çalışanların beceri ve bilgilerini geliştirmek ve şirkette kendi kendine eğitimi sürekli bir süreç haline getirmektir.
 3. İnovasyon Bilgi Portalları, özellikle yeni ürün geliştirme veya süreç iyileştirme konularında fikir üretmeyi ve sorun çözmeyi teşvik eder. Yaratıcılığı artırmayı ve çalışanları fikirlerine isteyerek katkıda bulunmaya teşvik etmeyi amaçlar.
 4. Sosyal Bilgi Paylaşım Portal ları, sosyal medya benzeri özelliklere sahip olmasıyla öne çıkar ve bilginin hem özel hem de genel paylaşımını biraz gayri resmi bir şekilde teşvik etmeyi amaçlar. Burada hem müşteriler hem de çalışanlar fikirlerini, uzmanlıklarını ve en iyi uygulamaları interaktif bir ortamda paylaşabilir.

Gördüğünüz gibi, her bir bilgi yönetimi portalı türünün kendine özgü bir amacı vardır, ancak hepsi bilgi paylaşımını teşvik etmek ve tüm paydaşların aynı sayfada olmasını sağlamak gibi ortak bir hedefi paylaşmaktadır.

Bilgi Yönetimi Portalı Faydaları

Bilgi yönetimi portalına sahip olmak kuruluşlara pek çok fayda sağlar. İşte bunlardan bazıları:

Daha iyi bir iş birliği

Sağlam bir bilgi yönetimi portalı ekip çalışmasını önemli ölçüde kolaylaştırır ve ekip üyelerini birlikte çalışmaya teşvik eder. Çalışanların fikirlerini ve uzmanlıklarını özgürce paylaşmalarına yardımcı olur.

Geliştirilmiş karar verme

Gerekli tüm bilgilere sürekli ve kolay erişilmesi sayesinde hem çalışanlar hem de müşteriler için karar vermesi zor durumlarda dahi karar almak oldukça kolaylaşır.

Artan üretkenlik

Kapsamlı bir bilgi portalına sahip olan müşteriler ve çalışanlar gerekli bilgileri hızlı bir şekilde bulabilir, bu da zaman ve çabayı azaltarak genel üretkenliği artırır.

Bilginin korunması

KMP, önemli bilgiler için merkezi bir havuz görevi görerek çalışan değişimden kaynaklanan bilgi kaybını önler ve önemli kişiler kurumdan ayrıldığında bile sürekliliği sağlar.

Öğrenme ve gelişimin kolaylaştırılması

Bir bilgi yönetimi portalı, sürekli öğrenme için kaynaklar sağlayarak çalışanların becerilerini ve bilgilerini geliştirmelerine olanak tanır, kişisel ve mesleki gelişimi sağlar. Bilgi yönetimi sistemlerinin en büyük faydalarından biri, tüm gerekli bilgiler tek bir yerde toplandığı için eğitim süresini en aza indirmesidir.

Yenilikçilik ve yaratıcılık

Bilgi portalı, bilgi alışverişini ve iş birliğini teşvik ederek inovasyon için bir türeme alanı haline gelir, yeni fikirleri ve yaratıcı problem çözmeyi teşvik eder.

Daha verimli bir çalışan işe uyum süreci

Portalın kaynaklarını kullanarak, yeni çalışanlar ekibe sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve işe uyum süreci için gereken süreyi ve çabayı azaltabilir.

Uygulamaların standartlaştırılması

Portal, şirketlerin standart prosedürler oluşturmasına ve ardından verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyarak çeşitli iç süreçler ve projeler arasında tutarlılık ve kalite sağlar.

Maliyet tasarrufu

Bir şirkette kapsamlı bir merkezi bilgi havuzu sağlayarak işletmeler, bilgi aramak için harcanan zamanı önemli ölçüde kısaltarak ve bu süreçte harcanan çabayı azaltarak önemli maliyet tasarrufları elde edebilir. Bunun da ötesinde, bilgi yönetimi sistemleri deneyimli çalışanların yeniden eğitilmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak ek maliyet tasarrufu sağlar.

Şirketler, kapsamlı ve merkezi bir bilgi havuzu sağlayarak, bu süreçte bilgiye ulaşmak için harcanan zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltarak ciddi maliyet tasarrufları elde edebilir. Bunun da ötesinde, bilgi yönetimi sistemleri uzman çalışanlarının yeniden eğitilmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak ek maliyet tasarrufu sağlar.

Rekabet avantajı

Bir bilgi yönetimi portalını başarıyla uygulayan işletmeler, rakiplerine karşı otomatik bir rekabet üstünlüğü elde eder, çünkü bu, pazar değişikliklerine daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yanıt vermelerini sağlar.

KMP veya harici bilgi tabanına sahip birçok kuruluş, destek ekiplerinin iş yükünde bir azalma olduğunu bildirmiştir. Bu, bilgi tabanının müşteri deneyimini geliştirmede oynadığı büyük rolü kanıtlamaktadır. Müşterilere bilgi tabanları veya KM portalları aracılığıyla temel sorunlarını ayrıca ele alabilecekleri araçlar sunmak yalnızca olumlu bir izlenim yaratmakla kalmaz, aynı zamanda güven ve sadakat oluşturarak müşteriyi işletmeye geri dönmeye teşvik eder.

KM Portalı Oluşturmak: Adım Adım Kılavuz

Creating a Knowledge Management Portal a Step-by-Step Guid. Image powered by Nimbus Platform

Şimdi, ekibinizin iş birliğini artırmak, müşteri hizmetlerini geliştirmek ve şirketinizi sektörde öne çıkarmak için gerekli araçlarla donatacak etkili bir bilgi yönetimi portalı kurmanın ana adımlarını inceleyelim.

 1. Hedefleri ve kapsamı tanımlayın: Öncelikle, henüz yapmadıysanız, şirketin vizyonunu ve hedeflerini belirleyin, ardından bilgi yönetimi portalınızın belirli hedeflerini tanımlamaya devam edin. Hedef kitlenizi ve özel ihtiyaçlarını belirlemeyi unutmayın.
 2. Bir bilgi yönetimi yazılımı seçin: Bilgi yönetimi portalınızı kullanmak için uygun bir yazılım veya platform seçin. Piyasada çok sayıda seçenek mevcuttur- gereksinimlerinize ve bütçenize uygun olanı seçin.
 3. Kullanıcı dostu bir arayüz tasarlayın: Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz, kullanıcıların portalı kullanmaya devam etmesini garantiler. Arama işlevselliğini de göz ardı etmeyin; bu da hayati önem taşır- kullanıcıların bilgileri hızlı ve zahmetsizce bulmalarını sağlamak için bir arama çubuğunu da ekleyin.
 4. İçeriği belirleyin ve düzenleyin: Portala veya bilgi tabanına dahil etmek istediğiniz bilgileri toplayın ve değerlendirin. Oluşturulması gereken bilgileri düşünün. Kullanıcıların gerekli bilgileri hızlı bir şekilde bulabilmelerini sağlamak için içeriği mantıklı bir şekilde düzenleyin, etiketler ve meta veriler de ekleyin.
 5. Güvenlik önlemleri alın: Hassas bilgilerle uğraşırken güvenlik hayati önem taşır. Yalnızca yetkili personelin rol ve sorumluluklarına göre belirli içeriğe erişebildiğinden emin olmak için erişim kontrolleri ve izinleri uygulayın.
 6. Bilgi paylaşımını teşvik edin: Şirketinizde bilgi paylaşımı ve iş birliği kültürünü geliştirin. Çalışanları ve müşterileri uzmanlıklarını, içgörülerini ve endüstri standartları hakkındaki bilgilerini açıkça paylaşmaları için teşvik edin.
 7. Kullanıcıları ve yöneticileri eğitin: Hem portal kullanıcıları hem de yöneticiler için eğitim oturumları düzenlemek doğru bir seçim olacaktır. Kullanıcılar platforma nasıl erişeceklerini ve etkili bir şekilde kullanacaklarını anlamalı, yöneticiler ise platformu nasıl yöneteceklerini ve bakımını nasıl yapacaklarını öğrenmelidir.
 8. Kullanımı izleyin ve analiz edin: Portalın kullanım metriklerini takip ederek bilgi yönetimin faydalarını değerlendirmek için zaman ve çaba harcayın. Eğilimleri ve iyileştirme alanlarını belirlemek için toplanan verileri analiz edin. Bu bilgileri, içeriği en uygun hale getirmek ve kullanıcılar için değerini artırmak için kullanın.
 9. Düzenli olarak güncelleyin: Düzenli olarak yeni içerik ekleyerek ve mevcut materyalleri güncelleyerek platformu ayakta tutun. Portalın alaka düzeyini ve doğruluğunu korumak için eski veya alakasız bilgilerin kaldırıldığından emin olun.
 10. Portalı tanıtın: Bilgi yönetimi portalını tanıtmak için şirket çalışanları ve müşterilere yönelik bir pazarlama kampanyası başlatın. Faydaları ve değeri hakkında farkındalık yaratın ve herkesçe benimsenmesi için teşvik edin.

FuseBase: Nihai KM Portalı Çözümünüz

FuseBase (eski adıyla Nimbus), başlangıçta kullanıcı dostu bir not alma uygulaması olarak piyasaya sürüldü, ardından hızla kişisel bilgi yönetim sisteminden çok daha fazlasına dönüştü. Artık hem şirket dahili ekip iş akışlarına hem de harici müşteri etkileşimlerine hizmet eden çok yönlü bir ortak çalışma merkezine dönüşmüştür. Bugün FuseBase (eski adıyla Nimbus), ekipler ve işletmeler için olağanüstü bir bilgi yönetimi portalı olarak hizmet vermekte, kişisel ve iş verileri arasında net bir ayrım sağlarken bir yandan sorunsuz proje ve görev yönetimi yetenekleri sunmaktadır.

FuseBase (eski adıyla Nimbus) ile olasılıklar sınırsızdır. Kullanıcıların kapsamlı kılavuzlar, bilgi tabanları oluşturmasına olanak tanır ve tüm dokümantasyon ve raporları tek bir çatı altında bir araya getirir.

FuseBase ile benzersiz Bilgi Yönetimi Portalınızı oluşturun

FuseBase (eski adıyla Nimbus) Güçlü Yönleri

 • Süper belgeler çalışanların metin, resim, ses, video, PDF ve daha fazlası gibi çok formatlı bilgileri tek bir sayfada birleştiren di̇nami̇k “süper sayfalar” dinamik “süper sayfalar” oluşturmasına olanak tanır.
 • Çeşitli sütun türlerine sahip tabloları kullanarak sayfalarınızı güçlü veri tabanlarına dönüştürmenizi sağlayan veri tabanı tablolarına sahiptir.
Tables as databases. Image powered by Nimbus Platform
 • Arka plan renkleri, başlıklar, ana hatlar ve daha fazlasıyla içeriği kolayca özelleştirmek için güçlü bir editör. Her bilgi parçası hareket halinde bir bloktur, öğeleri sürükleyip bırakmanıza, sayfaları makalelere, kılavuzlara ve açılış sayfalarına dönüştürmenize olanak tanır.
 • Etkin yerleştirme ve entegrasyonlar Excel tabloları, Google Analytics, Calendly, YouTube ve 2.000’den fazla diğer aracı doğrudan FuseBase’a sorunsuz bir şekilde entegre etmenizi sağlayarak çeşitli platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.
 • Güçlü bir bilgi tabanı oluşturma özelliği ile FuseBase (eski adıyla Nimbus) hem çalışanlarınıza hem de müşterilerinize hizmet etmek için her karmaşıklıkta bilgi tabanları oluşturmanızı sağlar. Sadece bilgi tabanı yazılımından daha fazlası olan FuseBase, çok yönlü ve kapsamlı bir bilgi tabanı çözümü olarak işlev görmek için gerekli tüm özelliklere sahiptir.
 • Müşterilerle uzun vadeli projeleri kolaylaştırarak, hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak ve hatta müşterilerin sorunları kendi başlarına çözmelerine izin vermek için çalışma alanlarında çeşitli içerik türlerini sergileyen net ve kullanıcı dostu arayüzler oluşturabileceğiniz müşteri portalları.
 • İzin yönetimi ile çalışma alanı, klasör ve bireysel blok seviyelerinde erişim ve düzenleme hakları üzerinde detaylı kontroller yapabilirsiniz. Bu, hassas bilgilerin korunmasını ve özel olarak paylaşılmasını sağlayarak ekip üyelerinin güvenlik sorunlarına değil kendi görevlerine odaklanmalarına olanak tanır.
 • Beyaz etiket özelleştirmesini kullanarak, markanızın görünürlüğünü arttırmak ve müşterilere güven aşılamak için çalışma alanlarınızı tamamen özelleştirebilir, sorunsuz ve uyumlu bir müşteri deneyimi yaratabilirsiniz.
 • Kullanıcı dostu bir etiketleme sistemi, bir çalışanın veya müşterinin ihtiyaç duyduğu şeyi yalnızca birkaç tıklamayla bulmasını sağlar.
User friendly tagging system. Image powered by Nimbus Platform

Sonuç

Bilgi yönetimi portalları, bilgi odaklı endüstrilerin sürekli ilerlemekte olan ortamında başarılı olmak isteyen işletmeler için kullanılması gereken temel araçlar olarak ortaya çıkmıştır. FuseBase, şirketlerin bilgiyi yönetme ve paylaşma biçimlerini dönüştüren güçlü ve çok yönlü bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Çok formatlı bilgileri dinamik “süper sayfalarda” birleştirmekten, güçlü düzenleme ve etkin yerleştirme özellikleriyle sorunsuz iş birliğini kolaylaştırmaya kadar FuseBase, ekiplerin daha akıllı ve daha verimli çalışmasını sağlar.

FuseBase’un işlerin işleyişini değiştiren bilgi yönetimi potansiyelini deneyimlemeye ve şirketinizin başarısını artırmaya hazır mısınız? Bugün FuseBase’un ücretsiz deneme sürümünü kullanın ve ekibiniz ve işletmeniz için yeni bir bilgi yönetimi ve iş birliği çağının kilidini açın.

Found it useful? Share the article with your community


Werfen Sie einen Blick auf und verwalten Sie Ihre Projekte.

Sehen Sie auf Englisch, wie Sie Ihre Ergebnisse durch die Einrichtung eines Arbeitsablaufs mit der Nimbus-Plattform steigern können.

Unbegrenzte Zeit im Tarif Free