Müşteri portalında JS entegrasyonları

Table of Contents

JS entegrasyonları, üçüncü taraf komut dosyalarını ve uygulamaları portala bağlamanıza olanak tanır:

  • Intercom Chat veya Zoho
  • Google Analytics’ten Analizler
  • Sumo’dan CTA açılır pencereleri

JS kodunu portala gömme #

  • Portalın Özelleştiricisine gidin.
  • Ayarlar’a gidin
  • Özel Kod’a gidin
  • Gerekli kodu girin (önce başka bir hizmetten kopyalanabilir).
  • Değişikliklerinizi yayınlayın

Werfen Sie einen Blick auf und verwalten Sie Ihre Projekte.

Sehen Sie auf Englisch, wie Sie Ihre Ergebnisse durch die Einrichtung eines Arbeitsablaufs mit der Nimbus-Plattform steigern können.

Unbegrenzte Zeit im Tarif Free