Skip to Content

Özelleştiriciden geçiş yapma

Portal içeriğini hem Özelleştirici’den hem de FuseBase istemcisinden yönetebilirsiniz. İstemcinin kendisinde, tüm portal yapısı kenar çubuğunda görüntülenir.

Burada şunları yapabilirsiniz

  • FuseBase Editor’de oluşturulan bir sayfanın içeriğini düzenleyin (sayfaya tıklayın ve düzenlemeye başlayın).
  • Portal Düzenleyici’de oluşturulan bir sayfayı Özelleştirici’de açın (sayfaya tıklayın).
  • Artı veya Ekle öğesine tıklayarak yeni bir sayfa veya klasör ekleyin.
  • Görsel Düzenleyici’ye tıklayarak Özelleştirici’ye gidin.

Portal Özelleştirici’den FuseBase çalışma alanına gidin #

Portal Özelleştiricisinde çalışırken, Özelleştiricinin üst çubuğundaki Geri düğmesine tıklayarak her zaman FuseBase çalışma alanına dönebilirsiniz.

Werfen Sie einen Blick auf und verwalten Sie Ihre Projekte.

Sehen Sie auf Englisch, wie Sie Ihre Ergebnisse durch die Einrichtung eines Arbeitsablaufs mit der Nimbus-Plattform steigern können.

Unbegrenzte Zeit im Tarif Free